Hanuš I., Balajka – PŘEHLEDNÉ DĚJINY LITERATURY II